Valta vaihtui lippukunnassaKivenlahden Piilevien vuosikokous pidettiin maanantaina 23.2.2009 Espoonlahden kirkon seurakuntasalissa.

Kokouksen tärkeimmät asiat:
- Uutena lippukunnanjohtajana aloitti Elina Heinonen.
- Hallituksessa vuonna 2009 ovat kommodori Jouko Raudasoja, akela Maija Greis, sampo
Eeva Eriksson, Ville Lahtinen, Joeri van Wensen, Sami Mustonen ja Juha van Wensen.
- Sihteerinä aloitti Maija Hanhilahti ja rahastonhoitajana jatkaa Joonas Hirn.

Haku